1. writer-360790_960_720כתיבה יוצרת צריכה להיות עם כוונה, ולהתפרץ מתוככם.
  2. צריך להיות לכם רעיון כללי, אבל עדיין לא סיפור שלם, זה קורה במהלך הכתיבה.
  3. בכתיבה יוצרת טובה, צריך לכתוב את האמת ולא לייפות אותה.
  4. כל סופר משתמש בנתונים אוטוביוגרפיים שלו אבל משנה אותם לפי רצונו.
  5. כתיבה יוצרת היא לא רק כתיבה אלא גם אמירה. צריך להגיד משהו כמו   למשל: אריסטוקרטים צבועים, עניים אומללים.
  6. ההבדל בין סופר לסופר היא גם בנקודת המבט.
  7. סיפור צריך להיות אמין.
  8. בכתיבה יוצרת צריך לשים את הדגש על בניית דמויות אמינות ובעלות שיח המותאם לאישיות ולאופי שלהן.
  9. צריך לכתוב על משהו שמאוד איכפת להם ממנו, שזה בנפשכם.
  10. כדי לתת "בשר" לסיפור עליכם להשתמש בדמיון כדי לייצר עניין ותוכן.